UVJETI KORIŠTENJA

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja uređuju ugovorni odnos između prodavatelja i kupca u internet trgovini adria-football-institute.com (u daljnjem tekstu: internet trgovina). Kupnjom u internetskoj trgovini kupac potvrđuje da je pročitao Opće uvjete poslovanja te da se s njima slaže.

Opći uvjeti u nastavku sadrže bitne elemente i uvjete Ugovora o obrazovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor), sklopljenog između društva Adria nogometni inštitut d.o.o. i kupaca, te su njihov sastavni dio.

Ugovor se smatra sklopljenim kada kupac izvrši narudžbu u internetskoj trgovini i potvrdi kupnju usluge prodavatelja u internetskoj trgovini.

Neposredno po primitku narudžbe kupca, a prije početka usluge, prodavatelj porukom na e-mail adresu kupca potvrđuje sklapanje ugovora sa svim propisanim podacima. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (ZVPot-1), ugovor predstavlja ugovor o pružanju usluga sklopljen na daljinu.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene sadržaja Općih uvjeta poslovanja objavljenih u internetskoj trgovini u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

 

Prodavač

ADRIA NOGOMETNI INŠTITUT, IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ŠPORTA, d.o.o.

(skraćeno: Adria nogometni inštitut d.o.o.)

Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija

E-mail adresa: [email protected]

Upisano u sudski registar Okružnog suda u Ljubljani pod matičnim brojem: 8873151000

Iznos uplaćenog temeljnog kapitala: 7.500,00 €

Porezni broj: SI69918902

Transakcijski računi:

SI56 1010 0006 0941 894 Banka Intesa Sanpaolo d.d.

SI56 2900 0005 3326 189 UniCredit Bank Slovenija d.d.

 

Kupac

Punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba ili tvrtka koja putem predstavnika ili ovlaštene osobe u internetskoj trgovini odabere barem jednu ponuđenu uslugu, odabire način plaćanja te narudžbom potvrđuje kupnju.

Kupac je odgovoran za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom naručivanja i/ili kupnje usluga u internetskoj trgovini. Za kupnju nije potrebna registracija.

 

Korisnik

Korisnik je svaka osoba koja pristupi web stranici prodavatelja i posjeti internetsku trgovinu u svrhu pregleda ili kupnje usluge koju prodavatelj nudi u internetskoj trgovini.

Posjetom internetskoj trgovini smatra se da je korisnik upoznat s Općim uvjetima te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. 

Korisnik je dužan pročitati Opće uvjete prilikom svake posjete internetskoj trgovini; u suprotnom, prodavatelj ne odgovara za posljedice korisnikovog nepoznavanja njihovog sadržaja.

Korisnik je suglasan da je pristup internetskoj trgovini ponekad otežan i/ili nemoguć zbog održavanja web stranice ili događaja koji su izvan kontrole prodavatelja.

Zabranjeno je korištenje internet trgovine na bilo koji način koji bi mogao prouzročiti štetu prodavatelju ili trećim osobama. Korisnik ne smije objavljivati ​​niti prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih i nezakonite su prirode.

Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu korisniku ili trećoj osobi korištenjem web stranice prodavatelja.

Korištenje web stranice prodavatelja i posjet online trgovini su besplatni.

Jezik komunikacije u internet trgovini je slovenski, hrvatski, srpski i engleski.

 

Proces narudžbe ili kupnje

1. odaberite jezik (slovenski, hrvatski, srpski, engleski)

2. odaberite / kliknite na “Prijavi se”

3. odaberite plaćanje (jednokratno, 2 rate, 3 rate, 4 rate, 5 rata, 6 rata)

4. odaberite / kliknite na “Prijavite se”

5. odaberite količinu

6. unesite potrebne podatke, provjerite narudžbu, potvrdite uvjete plaćanja i odaberite / kliknite na “Prijavite se”

7. unesite potrebne podatke o kreditnoj kartici

8. odaberite / kliknite na “Plaćanje”

 

Informacije o uslugama

Prodavatelj u internetskoj trgovini omogućuje prikaz glavnih karakteristika i što točniji opis usluga – tečajeva (u daljnjem tekstu: tečaj) koje nudi, između ostalog i prikazom slika i promotivnog materijala. Prodavatelj ne jamči potpunu točnost prikazanih podataka; slike i promidžbeni materijal su informativni.

Ukoliko zbog pogreške ili nepotpunosti objavljena cijena tečaja u web trgovini nije točna ili je u međuvremenu promijenjena, prodavatelj zadržava pravo promjene iste, pri čemu će o promjeni cijene odmah obavijestiti kupca i omogućiti potvrditi ili otkazati narudžbu.

Kupac potvrđuje da je upoznat sa svim informacijama koje je kupac dužan dobiti sukladno ZVPot-1 prije sklapanja ugovora na daljinu.

 

Način plaćanja

Internet trgovina omogućuje kupnju odabrane usluge plaćanjem putem internet banke, debitnom/kreditnom karticom (MAESTRO, VISA, MASTERCARD). Uslugu kartičnog plaćanja pruža CorvusPay sustav. Podaci o kartici nisu pohranjeni u sustavu online trgovine. Podatke pohranjuje pružatelj usluge online plaćanja. CorvusPay sustav nije uključen u ugovorni odnos između prodavatelja i kupca.

Usluga se smatra plaćenom uplatom kupca na transakcijski račun prodavatelja. U slučaju plaćanja iz inozemstva, sve transakcijske troškove snosi kupac.

Sve cijene prikazane u web trgovini izražene su u eurima i uključuju zakonsku stopu poreza na dodanu vrijednost. Kod načina plaćanja “Virman” kupac prvo na svoju e-mail adresu dobiva predračun sa svim podacima potrebnim za plaćanje, uključujući i broj transakcijskog računa na koji mora uplatiti vrijednost naručene usluge. Plaćanje potom vrši putem internet banke ili na način na koji inače plaća svoje obveze.

Kupac prima račun za plaćenu uslugu na svoju e-mail adresu nakon uplate na transakcijski račun prodavatelja.

Sva kartična plaćanja vrše se u eurima. U slučaju plaćanja u drugoj valuti, iznos za koji će biti terećena kartica dobiva se konverzijom eura u odabranu valutu po tečaju Banke Slovenije. Prilikom plaćanja navedeni iznos preračunava se u domaću valutu po tečaju izdavatelja kreditne kartice. Plaćanje u drugim valutama može rezultirati manjim odstupanjem obračunatog iznosa od iznosa cijene objavljene u internet trgovini.

 

Trajanje i sadržaj ugovora

Ugovor se sklapa za vrijeme trajanja tečaja ili do završetka završnog ispita.

 

Prava i obveze prodavatelja (izvođača tečaja)

 • izvođenje programa tečaja u trajanju od dva do šest mjeseci, koji se sastoji od nekoliko modula, od kojih svaki modul uključuje odgovarajući broj predavanja, te završni ispit za stjecanje certifikata;
 • izvođenje nastave od strane stručno osposobljenih predavača (licenciranih stručnjaka);
 • izvođenje tečaja s revnošću dobrog stručnjaka i uz sav očekivani angažman i težnju za što kvalitetnijom edukacijom kupca;
 • pravodobna obavijest o rasporedu predavanja i davanje poveznice na online platformu;
 • brigu o radu online veze s korisnikom;
 • vođenje evidencije o pohađanju nastave;
 • osiguranje i isporuka programa tečaja i relevantnog materijala korisniku prije početka tečaja ili predavanja;
 • osiguravanje da su predavači dostupni naručitelju za pitanja ili dodatna objašnjenja nakon predavanja putem e-maila;
 • obavještavanje naručitelja u realnom vremenu o svim mogućim okolnostima bitnim za izvođenje tečaja i polaganje završnog ispita.

 

Prava i obveze kupca (polaznika tečaja)

 • nastojanje da se redovito i točno dolazi na predavanja u terminima koje je prodavatelj prethodno najavio;
 • pravodobno obavještavanje prodavatelja o eventualnom nedolasku na predavanja;
 • zabrana (ili odricanje od prava) umnožavanja, snimanja, distribucije predavanja ili neovlaštenog raspolaganja stručnim materijalom prodavatelja;
 • suglasnost da je izvođač isključivi vlasnik svih autorskih i drugih prava iz zadataka koje naručitelj izrađuje u sklopu izobrazbe;
 • suglasnost da, u svrhu rada programske opreme i online platforme, prodavatelj može proslijediti podatke kupca svojim poslovnim partnerima;
 • naručitelj može pristupiti završnom ispitu ako je odslušao 70% svih predavanja kolegija; ako kupac ne prisustvuje 70% svih predavanja tečaja, na temelju dogovora s prodavateljem može zamijeniti sudjelovanje na ostalim predavanjima unutar sljedećeg tečaja;
 • plaćanje tečaja uključuje pohađanje svih predavanja i/ili polaganje završnog ispita najkasnije u okviru sljedećeg kolegija;
 • sve troškove i izdatke koje ima kupac u vezi sa sudjelovanjem na tečaju snosi kupac.

 

Objava podataka poduzeća

Kupac koji je pravna osoba ili trgovačko društvo je suglasan da prodavatelj kao partner ili referenca može objaviti podatke o kupcu (ime, logo i sl.) na svojim web stranicama, društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn i sl.) i reklamnim materijalima.

 

Otkazivanje ugovora

Kupac (polaznik tečaja) može u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora obavijestiti prodavatelja da odustaje od ugovora bez obrazloženja svoje odluke. U tom slučaju kupcu se ne naplaćuju nikakvi troškovi.

O odustajanju od ugovora kupac obavještava prodavatelja pismenom izjavom preporučenom poštom na adresu prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja.

U slučaju odustajanja od ugovora od strane kupca, prodavatelj vraća kupcu sve primljene uplate najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

Ukoliko je kupac već započeo s pohađanjem tečaja do trenutka kada prodavatelj primi obavijest o odustajanju od ugovora, prodavatelj će kupcu vratiti sve primljene uplate, umanjene za razmjerni dio vrijednosti do tada već provedenog tečaja. Ako je kupac odlučio platiti tečaj na rate, prodavatelj (izvođač tečaja) može odustati od ugovora ako kupac kasni s plaćanjem prve rate ili ako kupac ne plati dvije uzastopne rate na vrijeme ili ako jedna rata kasni kada nisu dogovoreni više od četiri obroka. U slučaju odustajanja od ugovora od strane prodavatelja iz navedenog razloga, prodavatelj će vratiti kupcu sve primljene uplate, umanjene za razmjerni dio vrijednosti već izvršenog tečaja.

a kupac prodavatelju nadoknađuje razmjernu vrijednost do tada već važećeg tečaja.

Prodavatelj može odustati od ugovora i ako se kupac nedolično ponaša prema predavačima tečaja. Neprimjereno ponašanje uključuje verbalno, fizičko, seksualno i drugo nasilje, nedolično ponašanje prema predavačima te pohađanje nastave u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem psihoaktivnih tvari. U slučaju odustajanja od ugovora iz navedenog razloga, prodavatelj vraća kupcu sve primljene uplate, umanjene za razmjeran dio vrijednosti tada već provedenog tečaja.

Ukoliko kupac nije uplatio razmjerni dio vrijednosti do tada već važećeg tečaja prije primitka obavijesti prodavatelja o odustajanju od ugovora, dužan je to učiniti u roku od daljnjih 8 dana.

 

Žalbeni postupak kod prodavatelja

Eventualne pritužbe ili reklamacije kupaca šalju se pisanim putem preporučenom poštom na adresu prodavatelja ili njegovu e-mail adresu. Žalbeni postupak je povjerljiv. Prodavatelj odgovara na prigovor i nudi kupcu prijedlog rješenja najkasnije u roku od 8 dana. Osoba koja rješava reklamaciju je direktor prodavatelja. Za rješavanje pritužbi ravnatelj može pismeno ovlastiti drugu osobu. Prodavatelj obavještava kupca koji se žalio o predloženom rješenju ili odluku priopćava preporučenom poštom ili e-mailom.

 

Odgovornost prodavatelja za nepravilnosti u pruženoj usluzi

U slučaju nepravilnosti u pruženoj usluzi, kupac koji je o tome obavijestio prodavatelja može:

 • zahtijevati besplatno ispravljanje nepravilnosti u pruženoj usluzi;
 • zatražiti ponovno izvršenje usluge;
 • zahtijeva povrat dijela kupoprodajne cijene razmjerno nepravilnostima u pruženoj usluzi
 • odstupiti od ugovora i zatražiti povrat novca.

Ukoliko nije sporno postojanje nepravilnosti u pruženoj usluzi, prodavatelj je dužan udovoljiti zahtjevu kupca u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana.

Prodavatelj odgovara kupcu na zahtjev pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od primitka istog, ukoliko osporava postojanje nepravilnosti u pruženoj usluzi.

 

Primjena prava

Na pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima poslovanja primjenjuju se odredbe ZVPot-1 i Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o poduzetništvu.

 

Rješavanje sukoba

Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti sporazumno i mirnim putem, a u suprotnom je nadležan sud u Ljubljani.